Koniec MDM?

Środki na dofinansowanie w roku 2018 zostały już rozdysponowane. Jest to ostatni rok działania programu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zarejestrowane wnioski zostaną wypłacone.
Gdy już po złożeniu wniosku do zawarcia umowy kupna lub wypłaty kredytu nie dojdzie i wniosek o dofinansowanie MDM utraci ważność środki zostają cofnięte do ponownego wykorzystania. Jeżeli powtórzy się scenariusz z roku 2017, możemy liczyć na „dogrywkę” w połowie roku.