Koniec możliwości składania wniosków o dopłatę MDM w 2017

W bieżącym roku nie można już wnioskować o dopłatę MDM na rok 2018. Do dziś była możliwość otrzymania zgody na dofinansowanie, zakupu nieruchomości i wypłaty środków w styczniu 2018.
Obecnie najszybciej wniosek o dofinansowanie i kredyt w MDM będzie można złożyć w styczniu 2018. Jeżeli planujesz to uczynić wtedy, najlepiej zabrać się za to na początku grudnia 2017. Środki prawdopodobnie skończą się w połowie lutego 2018.